CRM – Müşteri İlişkileri Yönetim Programı

Rekabetin ağırlaştığı yeni ekonomi koşullarında, teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişmesinin sonucu olarak güç artık müşterilerin elinde. Bu güç firmaların ürüne değil, müşterilerine odaklanmasını mecbur kılıyor.
Mevcut karlı müşterilerinizi belirlemek, yeni müşteri bulabilmek, mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış (cross-selling) yapma, mutsuz müşterileri geri kazanma, müşteri sadakatini artırma, karlılığı ve gelirleri artırma ve maliyetleri düşürme gibi amaçlarla firmalar; CRM (Customer Relationship Management- Müşteri İlişkileri Yönetimi) Yazılımı kullanımına yöneliyor. 4CRM ile kapasitenizi görmeye hazırlanın.

  • • Pazarlama Kampanya Yönetimi , Pazarlama Otomasyonu , E-Pazarlama , Pazarlama Analitiği, Sosyal Yönetimi, Veri Zenginleştirme
  • • Satış Performans Yönetimi, CPQ , Öneri ve Sözleşme Yönetimi, E-ticaret, Sosyal Satış, İçerik Etkinleştirme, İş Ortağı Etkinleştirme
  • • Hizmet ve Destek Çok Kanallı İletişim Merkezi, CTI Entegrasyonu, Müşterinin Sesi, Saha Servis, Sosyal Hizmetler, Servis Analitiği, Bilgi Yönetimi
  • • Entegrasyon ve Yönetimi ERP, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Entegrasyon Platformları, Bulut Hizmetleri
  • • Verimlilik İçerik Yönetimi, Web Konferans, Kurumsal İşbirliğ , E-posta ve Takvim, Lokasyon Bazlı Servisler, İş Süreçleri Yönetimi, Öğrenme Yönetimi
  • • Veriler ve Analiz Veri Zenginleştirme, İş Zekası, Analiz